10 belangrijke redenen waarom start-ups falen


falen

Wat hebben vele duizenden succesvolle ondernemers met elkaar gemeen, maar wordt meestal verzwegen? Alvorens ze succesvol werden zijn ze allen keihard onderuit gegaan. Meestal moet je eerst een keer (of een paar keer voor sommigen) mislukken, om nadien met een succes recept voor de pinnen te komen. Falen hoort erbij, maar trek er lessen uit.


Zoals Thomas Edison’s lijfspreuk “ik heb niet gefaald, ik heb gewoon tienduizend manieren gevonden waarop het niet werkte. Deze volgende redenen zijn belangrijk en meestal onderschat.


Je idee (en dan de markt)


Je start je zaak omdat je overtuigd bent dat je idee een meerwaarde creëert voor de samenleving. Al dan niet een probleem oplossend via een product of dienst. Maar dan komt men erop uit dat hier helemaal geen vraag naar is of dat het probleem helemaal geen is, of erger nog, dat je aanbod het niet oplost. En mocht het wel zo zijn, is er dan nagedacht over de mogelijkheid van opschalen?


Kennis (en je team)


Veel starters hebben de drive en passie maar hebben geen enkele achtergrond over het noodzakelijk kwaad buiten hun eigen expertise. Waarschijnlijk vormt die passie hun redenen van opstart. De start-up wordt dan gedaan door enkele vrienden met dezelfde passie (lees expertise) en missen ze dan de basiskennis in de andere domeinen. Hun beginnende zaak is al gedoemd voor de opstart, ongeacht hun passie.


Verkoop (angst voor)


Ongeacht de bedoelingen en ongeacht de kennis zal men altijd uitkomen bij verkoop!

Er kan geen bedrijf bestaan zonder een product of dienst dat op één of andere manier voor een hogere prijs dan de kostprijs verkocht kan worden. Alles op deze wereld kost geld, behalve verkopen; dit brengt op. Verkopen klinkt eenvoudig maar is een essentieel en noodzakelijk kwaad om succesvol te worden. Ook de ratio kost versus opbrengst zit vaak fout. Angst of onderschatting zijn een vaak gemaakte fout.


Oei… en nu? (het geld is op)


Zodra men dit beseft, gaat het snel. Veel stress, en dan…. einde verhaal. Cashflow wordt bijna altijd onderschat. Groeien heeft een serieuze impact op je cash en je werkkapitaal wordt hier zelden op berekend. En zelfs indien men dit wel doet, gaat men dit meestal onderschatten of berekenen uit angst dat anders de cijfers niet goed liggen. Schulden, intresten en groei zijn een zeer in de gaten te houden iets.


Een businessplan (of model, of plan of toch model?)


Velen onder ons kennen niet eens het verschil tussen een businessplan of businessmodel, laat staan dat ze er eentje hebben. Meestal zorgt de boekhouder voor het obligate plan bij aanvang en dan kan men starten. Nochtans kan een goed businessmodel een fantastisch hulpmiddel en leidraad zijn bij de groei van je bedrijf. Het helpt ook anderen de waarde sneller te doen inzien en legt snel hiaten bloot.


Gratis (dat verkoopt goed)


Door het succesverhaal van sommige media bedrijven denken veel jonge starters dat ze gratis moeten beginnen om dan de wereld te veroveren en dat dan het geld wel zal volgen.

Wel… dit is niet onmogelijk maar…, er moet dan wel goed worden nagedacht over de vervolgstappen. Het zou dan moeten kaderen in een helder en rendabel businessmodel (zie hierboven) met verdienmodel. Ook de aangeboorde markt is belangrijk. Ikzelf heb ooit een platform voor verenigingen gemaakt om tijdens één van onze beurzen deze in de kijker te zetten. Alhoewel het over een zeer miniem bedrag ging per vereniging, kwam ik snel tot de conclusie dat verenigingen voortdurend te weinig geld hebben. Ze hebben nooit middelen en zijn zelden vooruitziend omdat ze zelden worden geleid door ondernemers. Dus; ook je markt moet geld bezitten.


Een lichte vracht (of toch maar de Tesla?)

Zodra mensen zelf kunnen beslissen wat en hoe ze aankopen, gebeuren er soms gekke dingen. Een noodzakelijke auto veranderd in die dure SUV. Kantoren worden opgesmukt met luxe voorwerpen en broodjes worden ingeruild voor lunches in restaurants. Dit soms nog voor men enig klant of verzekerde opbrengst heeft. En als men het geluk heeft om kapitaal op te halen, wordt de kans op een gat in de hand steeds groter. Starten is een begin, laat het niet je einde worden!!!


Ik word zelfstandig (want dan word ik rijk)


Als men voor de verkeerde redenen start en dit niet doordenkt, zal de passie snel doven, als ze er al is geweest. Als je start omdat je de naam ‘ondernemer’ wel cool vindt, en je verder geen interesse kan opbrengen om te leren en aan een carrière te bouwen, ben je gedoemd alvorens je begint. Zonder passie, geen succes. Zelf geen kans op slagen.


Kritiek (ik hoor het wel….maar luister je ook)


Meestal wachten starters vrij lang alvorens ze de potentiële klanten gaan bezoeken. Ze willen hun product perfect hebben en met alle toeters en bellen. Eigenlijk is het beter dat je de klanten laat meedenken en zo het product tot stand brengt. Doordat ze het eerst zelf perfect uitwerken zijn ze blind voor kritiek of commentaar van derden.


“Ze snappen het niet” is dan een vaak gehoord excuus; maar laat het nu net de klant zijn die de rekeningen zal betalen. Hij zal je maken of kraken. Kritiek is (meestal) een goede basis om je product ten goede aan te passen en te verbeteren. Je moet wel voorzichtig zijn dat het algemeen blijft. Als je voor elke klant een ander pad inslaat, geraak je ook nergens.


Gebruiksvriendelijker dan de concurrentie?


Je product en dienst mag perfect in je hoofd zijn, het is belangrijk dat je klanten er direct een goed gevoel bij hebben. Gebruiksgemak is heden ten dage een punt waar je concurrenten je zullen proberen de loef af te steken. De nieuwe samenleving draait op gebruiksgemak, dus hou je doelgroep in de gaten maar zeker ook de concurrentie. Waar zijn wij uniek of anders en is dat beter of hebben zij ergens een voordeel? Dit kan een verschil tussen winnen of verliezen betekenen. Hou je ogen open en leer constant bij.Al deze bovenstaande feiten zullen meedragen of je wel of niet succesvol kan worden.

Onderschat ze niet. Een gewaarschuwd persoon is er meerdere waard.

7 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven