Minnelijke schikkingen niet aftrekbaar

dekamer.be Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers


Dit wetsvoorstel beoogt aan deze bezorgdheid tegemoet te komen door de wet te verduidelijken, meer bepaald door aan te geven dat minnelijke schikkingen nooit als beroepskosten kunnen worden aanvaard.


Lees verder..

0 weergaven0 opmerkingen