Rouwverlof voor zelfstandigen

news.belgium Ministerraad van 21 oktober 2021


De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt naar aanleiding van een overlijden van een familielid.


Lees verder..

0 weergaven0 opmerkingen