Vuistregels vermelding van het ondernemingsnummer

Wanneer vermeld je je ondernemingsnummer?

Je ondernemingsnummer bestaat uit 10 cijfers, dat je op alle handelsdocumenten moet vermelden. In de eerste plaats zijn dat uiteraard je facturen. Al horen daar ook nog een aantal andere gegevens op te staan, zoals een volgnummer en hoeveel btw je aanrekent.


Je ondernemingsnummer moet ook op je marktkraam, foodtruck, bestelwagen … staan als je aan ambulante handel doet. Ambulante handel is de verzamelnaam voor huis-aan-huisverkoop, verkoop op de openbare weg, op openbare markten of op andere plaatsen.


Op (gedrukte) folders, advertenties en andere reclame moet je je ondernemingsnummer niet vermelden, maar wel de verantwoordelijke uitgever.


Hoe wordt het ondernemingsnummer genoteerd?

Voor alle hieronder vermelde ondernemingen, inclusief vzw’s, die geïdentificeerd zijn als BTW-belastingplichtige, dient het ondernemingsnummer te worden voorafgegaan door de vermelding “BTW BE”.


Onderneming natuurlijke persoon

BTW BE 0123.456.789


Handelsvennootschappen – rechtspersonen

BTW BE 0123.456.789

RPR Brussel


Burgerlijke vennootschappen

BTW BE 0123.456.789

RPR Gent


VZW’s

BTW BE 0123.456.789


Ondernemingen onderworpen aan de vrijstellingsregeling van BTW voor kleine ondernemingen (art. 56, §2 BTW-Wetboek) mogen de letters BE niet vermelden. In dit geval wordt het ondernemingsnummer enkel voorafgegaan door de vermelding “BTW”.


Natuurlijke persoon

BTW 0123.456.789


Rechtspersoon:

BTW 0123.456.789

RPR Brussel


Ondernemingen die niet BTW-belastingplichtig zijn, dienen enkel het ondernemingsnummer te vermelden.

0123.456.78


Waarom is de juiste vermelding belangrijk?

Op het niet of foutief vermelden van je ondernemingsnummer staan administratieve boetes. Je kan bovendien persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de in het document aangegane verplichtingen. Je besteedt dus maar beter voldoende aandacht aan de correcte vermelding van je ondernemingsnummer.


Moest u nog twijfelen of vragen hebben? Neem dan gerust contract op.


#ondernemingsnummer #knock-out
Bron: https://www.sbb.be/ & https://www.unizo.be/

2 weergaven0 opmerkingen